Ústřední vojenské nemocnici vyroste nová přístavba