Ekologická odpovědnost

Tradiční pojetí stavitelství je náročné jak na zdroje surovin, tak energií. Každá stavba je vždy zásahem do přirozeného životního prostředí. Těchto souvislostí jsme si plně vědomi. Proto naše zodpovědnost vůči přírodě začíná již u zrodu jakéhokoliv projektu.
V řetězci plánování hraje důležitou roli mnoho detailů. Snižování energetických a surovinových nároků musí jít ruku v ruce s výslednou kvalitou samotné stavby. Protože výsledná kvalita a její časová trvanlivost významně ovlivňují nejen výši investice na straně zákazníka, ale také budoucí nároky na suroviny a energie nutné pro provoz stavby.

Usilujeme o to, abychom našim zákazníkům nabízeli ten nejvyšší standard: neustále rozvíjíme naše technologie a zavádíme inovativní metody a techniku.

Kromě investic do nových produkčních technologií hraje důležitou roli i nový pohled na procesní řízení firmy. Efektivita chodu společnosti tak dostává nový rozměr. Úspora zdrojů v procesu plánování a řízení projektu přináší životnímu prostředí další snižování zdrojové náročnosti. Každý pečlivě naplánovaný detail snižuje rizikové faktory stavby, každé uplatnění zkušeností a oborového know-how redukuje náklady z hlediska finančního i z hlediska enviromentální zátěže.

Doslova platí, že každá minuta a každý kilogram materiálu, které dokážeme v životním cyklu projektu ušetřit, je důležitým přínosem našemu společnému životnímu prostředí.Uveřejněno 01.04.2012 - Poslední aktualizace 04.02.2020 18:56:38
DOWNLOAD
LINK