Naše činnosti

Služby společnosti STRABAG jsou stejně rozmanité jako nároky a požadavky našich zákazníků. Nabízíme široké spektrum výkonů v oblasti dopravního stavitelství a pozemního a inženýrského stavitelství.
Poskytujeme široké spektrum služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Cokoliv děláme a vytváříme, podřizujeme naší filozofii, jejímiž základními stavebními kameny jsou kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost.

Našimi partnery na straně zákazníků jsou komunální a krajští zadavatelé, stát i soukromí investoři. V souladu s vizí naší společnosti vyvíjíme maximální úsilí pro to, abychom tomuto širokému zákaznickému spektru přinášeli vždy vysokou kvalitu za minimální dosažitelnou cenu.

Dopravní stavitelství
Dopravní stavitelství

[Vybrané projekty...]
Divize dopravního stavitelství nabízí zejména tyto činnosti:

 • výstavba dálnic a rychlostních silnic
 • výstavba silnic a zpevněných ploch
 • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas
 • výstavba lávek a cyklostezek
 • výstavba inženýrských sítí a kanalizace
 • ekologické a vodohospodářské stavby
 • výstavba železničních a tramvajových tratí
 • výstavba a rekonstrukce mostů
 • revitalizace městských památkových center a náměstí
 • výstavba letišť a zkušebních drah

Pozemní a inženýrské stavitelství
Pozemní a inženýrské stavitelství

[Vybrané projekty...]
Divize pozemního stavitelství nabízí realizaci zejména těchto druhů staveb:
 • administrativní budovy a objekty veřejných institucí
 • budovy a haly pro vědu, vzdělání, kulturu a sport
 • nemocnice, sanatoria a domovy pro seniory
 • hotely, gastronomie
 • obchodní domy, nákupní a multifunkční centra
 • bytová výstavba
 • průmysl a logistická centra
 • nádraží a letiště
 • technologie životního prostředí
 • elektrárny a speciální inženýrské stavbyUveřejněno 01.04.2012 - Poslední aktualizace 05.02.2020 16:10:35