LEAN Construction

Základním předpokladem zachování konkurenceschopnosti v oboru stavebnictví je neustálé zvyšování kvality výkonů. K naplnění tohoto cíle je kromě dobře proškolených zaměstnanců a odpovídajícího strojního vybavení nutné provádět systematickou optimalizaci pracovních postupů a nakládání s materiálem. K tomu nám slouží metody LEAN construction („štíhlá výstavba“).