Certifikace

Společnost STRABAG a.s. má zavedené a certifikované systémy managementu, které společně vytvářejí integrovaný systém řízení. Tyto systémy podléhají interním a externím auditům a jsou každoročně přezkoumávány vrcholovým vedením společnosti. Certifikační orgán v pravidelných intervalech zavedené systémy prověřuje a potvrzuje plnění požadavků předepsaných v normách a schopnost dosahovat stanovených cílů.
script type="text/javascript"> var urlSearch = urlIndex; var webDocId = "3AEB056D7A3C4A03C12585A00044782B"; var aenderung = "22.02.2024 16:30:04"; var iframe = ''; if(dirSuche != ''){ document.write(iframe); }