Hospodářské výsledky

Vývoj hospodaření STRABAG a.s. v základních číslech